Objaśnienia do wykresów temperatury

Krzywe na wykresie obrazują zmiany temperatury jakie miały miejsce w ostatnim okresie. Najgrubsza i najbardziej intensywna oznacza dzień dzisiejszy, ciensza wczoraj, jeszcze cieńsza przedwczoraj itd. W poziomie wykres obrazuje zmiany w ciągu całej doby poczynając od godziny 0 kończąc na godzinie 0 następnego dnia stąd podziałka godzinowa 0, 3, 6, 9, 12 itd. W pionie wartość temperatury przy czym wykres skaluje się tak, że obejmuje cały ustalony okres czasu np 3 dni. Umożliwia to określanie trendów w pogodzie.